سفارش تبلیغ
صبا

صرفا جهت اطلاع

چه خانوارهایی مشمول دریافت یارانه 97 می شوند؟

چه خانوارهایی مشمول دریافت یارانه 97 می شوند؟

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97 مجلس گفت: خانوارهای با درآمد کمتر از دو میلیون و 300 هزار تومان باشد مشمول دریافت یارانه می‌شوند. ادامه مطلب...