سفارش تبلیغ
صبا

صرفا جهت اطلاع

پیشنهاد ایران به پوتین: خرید 500 جنگنده «میگ» در ازای بشکه های ن

پیشنهاد ایران به پوتین: خرید 500 جنگنده «میگ» در ازای بشکه های نفت

پیشنهاد ایران به پوتین: خرید 500 جنگنده «میگ» در ازای بشکه های نفت / تهدید آمریکا به قطع ارتباط با روسیه / «نه» تهران به درخواست کرملین برای ایجاد پایگاه هوایی بزرگ روسیه در ایران ادامه مطلب...