سفارش تبلیغ
صبا

صرفا جهت اطلاع

روایت آخوندی از تخلف 700 میلیاردی سازمان نظام مهندسی

روایت آخوندی از تخلف 700 میلیاردی سازمان نظام مهندسی

وزیر راه و شهرسازی به انتقادهای صورت گرفته به بخشنامه اخیرش در خصوص پرداخت ها به سازمان ها نظام مهندسی ساختمان پاسخ داد. ادامه مطلب...