سفارش تبلیغ
صبا

از مثله شدن و حل شدن در اسید تا فرار به خارج از کشور - صرفا جهت اطلاع

سفارش تبلیغات

اطلاعیه های سایت :

عنوان سایت شما
www.youraddres.com

توضیحات سایت مربوط

عنوان سایت شما
www.youraddres.com

توضیحات سایت مربوط

شنبه 96/11/14 - 9:11 صبح
نویسنده :

مروری بر سرانجام خاندانهای حکومتی جهان پس از انقلاب از مثله شدن و حل شدن در اسید تا فرار به خارج از کشور

انقلاب و تغییر نظام سیاسی در اکثر موارد برای خاندانهای حکومت پیشین مصیبت بار بوده است. از گیوتین در فرانسه تا جوخه آتش در کنگو ادامه مطلب...

صفحات وب