سفارش تبلیغ
صبا

صرفا جهت اطلاع

مشهد پایتخت ازدواج آسان میشود

مشهد پایتخت ازدواج آسان می‌شود

رئیس ستاد ازدواج دانشجویی دفتر مقام معظم رهبری گفت: اقداماتی درحال انجام است تامشهد به پایتخت ازدواج آسان مبدل شود. در این طرح افراد دانشجو و غیر دانشجو شرکت می کنند.  ادامه مطلب...